Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Megyeriné Rákóczi Dorina adószámos magánszemély (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Nyírfa utca 4. ,adószám: 58138238-1-33), mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Eladó) által üzemeltetet dodosapiens.hu oldal és webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szerződés nyelve: magyar

2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Megrendelő és Szolgáltató közötti szerződésre a magyar jog előírásai, különösen a következő jogszabályok irányadóak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól;
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

3. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, ELFOGADÁSA

3.1. Jelen ÁSZF 2022. február 28. napjától visszavonásig hatályos. Az ÁSZF-et a hatályba lépését követően létrejött szerződések esetén kell alkalmazni. A szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szabályzatot, mely módosítás(oka)t 11 nappal a hatályba lépés előtt közzéteszi.
3.2. A weboldal látógatói a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
3.3. Megrendelő és Szolgáltató között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Szolgáltatót és Megrendelőt, mint feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
3.4. A weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
3.5. A megrendelése véglegesítése előtt Megrendelő köteles megismerni és elfogadni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
3.6. A szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldalhoz kapcsolódó webshop bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.
3.7. E szerződés magyar nyelven, írásban megkötött szerződésnek minősül, és a távollevők között kötött szerződések szabályai érvényesek rá.

4. SZERZŐI JOGOK

4.1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll.
4.2. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható.
4.3. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos (Szolgáltató) írásos hozzájárulásával, és ez esetben is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

5. ADATVÉDELEM

Az adatvédelemmel, személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseket, adatvédelmi irányelveinket az Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza, mely EZEN A LINKEN érhető el.

6. VÁSÁRLÁS MENETE

6.1. Termék kiválasztása

6.1.1. A weboldalon található „Termékeink” menüpontra kattintva megjelennek a termékek. Itt lehetőség van azonnal kosárba helyezni a terméket, vagy a termék nevére kattintva megnézheti a termékről készült képeket, ismertetőjét, árát.
6.1.2. A termékfotókon látható tárgyak (kiegészítők) akkor részei a megrendelésnek, ha a termékleírásban ekként szerepelnek, vagyis amiről a termékleírásból egyértelműen kiderül, mit kap Ön a megrendeléssel. Az egyéb esetlegesen feltüntetett kiegészítők, dekorációs elemek, melyek a termékleírásban nem szerepelnek, nem részei a terméknek. Megrendelés esetén Eladó csak azoknak a termékeknek a szolgáltatására vállal kötelezettséget, amelyek a termékleírásban kifejezetten feltüntetésre kerültek.
6.1.3. A termékek kizárólag online vásárolhatók meg, a weboldalon leadott rendeléssel.
6.1.4. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők. Szolgáltató alanyi adómentességet élvez, így a termékek ára nem tartalmaz ÁFA-t. A termékek ára nem tartalmazza a szállítási költségeket, díjakat.
6.1.5. Eladó egyedi akció keretében vagy meghatározott rendelési összeg felett ingyenes szállítást biztosíthat, melynek pontos feltételeiről, részleteiről a weboldalon Eladó külön tájékoztatást nyújt.

6.2. A termék kosárba helyezése

6.2.1. A Termék kiválasztása után a „Kosárba teszem” gombra kattintva tetszőleges számú termék helyezhető a Kosárba. A Kosárba helyezés vásárlási- vagy fizetési kötelezettséget nem keletkeztet. Éppen ezért javasoljuk, hogy akkor is helyezze a Kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja venni.

6.2.2. A „Kosár” gombra kattintva megjelenik minden termék, amit a Kosárba helyezett, így láthatja, hogy

 • milyen termékeket választott ki,
 • mekkora mennyiségben,
 • mennyibe kerülnek az egyes termékek külön-külön és összesen,
 • mennyi lesz a szállítási költség
 • mennyi a teljes fizetendő összeg (termékek + szállítási költség).

Így össze is tudja hasonlítani a termékeket, illetve el tudja dönteni, milyen szállítási módot választana szívesebben.

6.2.3. A Kosárban is lehet jelezni, hogy milyen szállítási módot kíván választani. Ezt azonban a következő oldalon – a Pénztárban – még módosítani lehet. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – tehát a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásáig vagy a bankkártyás fizetés kezdeményezéséig – szabadon módosítható, a Kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatók, a Kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetők, illetve a termékek számát meg lehet változtatni a kívánt darabszám kiválasztása utána a „Kosár frissítése” gombbal.
6.2.4. A termék neve mellett lévő „X”-re kattintva az adott terméket kiveheti a Kosárból. Ha vissza kívánja vonni a törlést, a „Visszavonás?” gombra kattintva a termék újra a Kosárban lesz. A Kosárból törölt termékek a termékoldalról újból a Kosárba helyezhetők.
6.2.5. Ha nem kíván több terméket kiválasztani, akkor kattintson a „Tovább a pénztárhoz” gombra!

6.3. Vásárláshoz szükséges adatok megadása (Pénztár)

6.3.1. A „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomását követően megjelenik a „Számlázási adatok” rész, valamint a Kosár tartalma, vagyis: az Ön által kiválasztott termékek elnevezése, mennyisége, ára, a szállítási módok, a vásárlás esetén az Ön által fizetendő teljes vételár, valamint a fizetési módok.
6.3.2. A „Számlázási adatok” szövegdobozban a teljes nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét tudja megadni. A megrendelés teljesítéséhez mindenképpen szükségünk van ezekre az adatokra, valamint a jogszabályi kötelezettségeknek (számlázás stb.) is így tudunk eleget tenni.
6.3.3. Ha a számlázási címtől eltérő címre kéri a szállítást, pipálja ki a „Szállítás másik címre? ” szöveget, majd megadhatja a szállítási adatokat. A „Megjegyzés” szövegdobozban Ön tetszőlegesen adhat meg további információt (például ha futárszolgálattal történik a kiszállítás, akkor hányas kapucsengőn csengethet stb.).
6.3.4. A „Szállítás” szövegrész mellett a rendszer jelzi a kiszállítás módját és díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén.
6.3.5. Az „Összeg” alatt választhatja ki a fizetési módot.

6.4. Megrendelés véglegesítése

Ha biztos benne, hogy a kosár tartalma megfelelő (az Ön által megrendelni kívánt termékeket tartalmazza), az Ön adatai helyesen szerepelnek, akkor fogadja el az ÁSZF-et az „Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételek-ben foglaltakat” jelölőnégyzetre kattintással, majd a megrendelés véglegesítése

 • bankkártyás fizetés esetén a „PayPal/Bank- vagy hitelkártya” gombra kattintással,
 • banki átutalás esetén a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással

történik.

6.4.1. A fizetés történhet

 • közvetlen banki átutalással vagy
 • kártyás fizetéssel PayPal rendszeren keresztül.

6.4.2. Közvetlen banki átutalás esetén a megrendeléskor feltüntetett végösszeget banki átutalással kell teljesíteni. Az utalásnál a megjegyzésbe fel kell tüntetni a Megrendelés számát, és a megrendelésnél megadott nevet. Az összeget a következő bankszámlára kell átutalni:
a) Kedvezményezett: Megyeriné Rákóczi Dorina
b) Bankszámlaszám: 12100011-17715957
c) Számlavezető bank: Gránit Bank Zrt.
d) IBAN szám: HU17121000111771595700000000
6.4.3. Bankkártyás fizetés a PayPal rendszerén keresztül történik. A bakkártyás, hitelkártyás fizetéshez nem kell PayPal regisztrációval rendelkeznie! Ha egyszerűen bankkártyával szeretne fizetni, akkor válassza a „Bank- vagy hitelkártya” gombot, majd adja meg a bankkártya-adatait. A PayPal felajánlja, hogy készítsen fiókot, de ez nem kötelező a sikeres fizetéshez.
Ha rendelkezik Paypal fiókkal és azon keresztül belépve szeretne fizetni, a „PayPal” gombra kattintva lehet kezdeményezni a belépést és a fizetést.

6.4.4. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül a Polgári Törvénykönyv szerinti ajánlattevőnek. A megrendelés véglegesítésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

6.5. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

6.5.1. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről a rendszer automatikus visszaigazoló e-mailt küld, mely alapján létrejön az ajánlati kötöttség, azonban ez a visszaigazolás még nem minősül az ajánlat elfogadásának.
6.5.2. Eladó a teljes vásárlási összeg beérkezéséről visszaigazolást küld, és a szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó – vásárlási összeg beérkezéséről szóló – visszaigazoló emailje az Ön (Megrendelő) számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

6.5.3. A teljes utalási összeg beérkezéséről szóló visszaigazolást követően Szolgáltató elkezdi összekészíteni a megrendelést.

6.5.4. Ha a megrendelés napját követő 5 (öt) munkanapon belül az utalási összeg nem, vagy nem teljes egészében érkezik be, erről Szolgáltató e mailben felszólítást küld a hiányzó összeg befizetésére, ennek eredménytelensége esetén pedig ismételt felszólítást küld. A két felszólítás között 5 (öt) munkanapnak el kell telnie. Ha Megrendelő a második felszólítást követő 5 (öt) munkanapon belül nem utalja át a megrendelés maradék összegét, Szolgáltató elállhat a szerződéstől, melyről értesíti Megrendelőt és – szükséges esetén a teljesített szolgáltatásokat (vagyis a részben kifizetett összeget) – visszautalja.

6.5.5. Ha az utalást követő 3 (három) munkanapon belül nem érkezik visszaigazoló e-mail a befizetésről, javasolt ellenőrizni, hogy
a) megfelelő címre történt-e az utalás,
b) valóban eltelt-e a három munkanap (hétvégén és munkaszüneti napokon nem történik meg az utalás, így kell számolni a három napot),
c) a visszaigazoló e-mail nem került-e a levélszemét (Junk) közé.

Ha ezek után sincs nyoma az utalás sikerességének, az info@dodosapiens.hu e-mail címen kérjük Szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot.

7. SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

7.1. A megrendelt termékek átvételére
a) Magyar Posta általi kiszállítással, vagy
b) egyeztetés után személyes átvétel útján
van lehetőség. Szállítási idő előreláthatóan 1-2 munkanap, a szállítás pontos időigénye azonban a kiszállítókon (fuvarozó) múlik.

7.6. Szállítási költség: a szállítás költsége mindig egyedileg, a honlapon feltüntetett információk alapján számítható ki, mely függ a megrendelt termékektől, méretüktől, súlyuktól, a választott szállítási módtól és az egyedi akcióktól, kedvezményektől.
7.3. Megrendeléskor a 6. pontban részletezettek szerint a rendszer kijelzi, mennyi lesz a szállítási költség. Az „12. Eljárás hibás ár esetén” részt a szállítási költségkalkulációra is megfelelően alkalmazni kell.
7.4. A megrendelés során megadott postázási/kézbesítési címet Megrendelő köteles ellenőrizni, mert a megrendelést visszaigazoló emailben feltüntetett vételár csak az első szállítási díjat tartalmazza. Ha a Szolgáltató kézbesítője visszaküldi Szolgáltatónak a megrendelt terméket – „cím nem azonosítható”, „címzett ismeretlen”, „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „elköltözött” stb. jelzéssel –, akkor a második (vagy későbbi) szállítást belföldi-, és külföldi szállítás esetén egyaránt a megrendelést visszaigazoló e-mailben meghatározott ügyintézési díj, vagy a választott szállítási módhoz kapcsolódó szállítási díj (mely tartalmazza az újabb postaköltséget/szállítási díjat is) Szolgáltató részére történő befizetését követően tudja Szolgáltató ismételten teljesíteni. Amennyiben utánvétes terméket nem vesz át a Felhasználó/Megrendelő, úgy azt kizárólag előre utalásos kifizetést követően (tehát a termék teljes vételárának, és a szállítási díjnak kifizetését követően) szállítja le újból a Szolgáltató. Az első sikertelen kézbesítést követően 180 napig őrzi meg a visszakerült terméket a Szolgáltató, majd azt újból értékesíti a 180. napot követően. Ez idő alatt az újraküldési díj ellenében Szolgáltató megkísérli a termék újbóli kézbesítését, de amennyiben az is sikertelen lesz, úgy az őrzési időbe azt is beleszámítja a Szolgáltató. A fentieket Megrendelő maradéktalanul elfogadja.

8. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

8.1. A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ebbe a határidőbe nem számít bele a 9. pontban foglalt visszatartási jog gyakorlásásának időtartama, vagyis az az időszak, amíg a rendelési összeg maradéktalanul be nem érkezik Szolgáltató számlájára.
8.2. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem tudja teljesíteni, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére (és 30 napon belül nem is lesz elérhető, szállításra átadható), köteles erről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, és Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
8.3. Ha a megrendelt termék 30 napon belül nem elérhető, de Szolgáltató 30 napnál hosszabb teljesítési határidő mellett tudja vállalni a szerződés teljesítését, akkor Megrendelő választása szerint kérheti a megrendelés – Szolgáltató által megjelölt határidő szerinti – szolgáltatását, vagy a 15. pont szerint elállhat a szerződéstől.

9. JOGFENNTARTÁS, TULAJDONJOGI KIKÖTÉS

Szolgáltató visszatarthatja a termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Megrendelő a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár és aszállítási díj összegét). Amennyiben a termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel Megrendelőt. Ha két felszólítást követően sem került a teljes összeg átutalására sor, Szolgáltató elállhat a szerződéstől, a már teljesített utalásokat pedig visszautalja.

10. ÁRAK

Az árak forintban értendők, Szolgáltató alanyi adómentessége okán ÁFA nélkül fizetendők. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból Szolgáltató az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy Eladó az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.

11. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK

A termékek kizárólag a webshopon keresztül, online rendelhetők meg. A webshopban a Szolgáltató megjeleníti a termék nevét, rövid leírását, a termékekről képeket jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságos terméktől, illusztrációként szerepelhetnek. A termék képi és valóságos megjelenésének különbözősége miatt felelősséget nem vállalunk.

12. ELJÁRÁS HIBÁS ÁR ESETÉN

12.1. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
a) 0 Ft-os ár,
b) kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

12.2. Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Megrendelő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

13. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA – FELELŐSSÉG A MEGADOTT ADATOK VALÓSÁGÁÉRT

Megrendelőnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van Megrendelő által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmet, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért a felelősségét kizárja (vagyis a hibás személynek vagy hibás címre történő kézbesítésért, illetve Megrendelő által hibásan megadott kapcsolattartási adatok okán meghiúsult rendelés miatt Eladó nem vállal felelősséget).

Javasoljuk, hogy ha észreveszi, hogy valamely adatát hibásan adta meg, az info.dodosapiens@gmail.com e-mail címen jelezze Eladó felé.

14. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

15. ELÁLLÁSI JOG

15.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
15.2. Elállásra akkor kerülhet sor, ha a váráslás előtti állapot helyreállítható (ilyen tipikusan egy termék vásárlása), ilyenkor visszamenőlegesen szűnik meg a szerződés, és minden teljesített szolgáltatás visszajár, vagyis a terméket sérülésmentes állapotban kell Eladó részére visszajuttatni, míg Eladó a teljes vételárat köteles visszautalni.
15.3. Felmondásra akkor kerül sor, ha az eredeti állapot visszaállítása nem lehetséges, ilyenkor a jövőre nézve szüntetik meg a felek a szerződést, és az addig teljesített szolgáltatások nem járnak vissza, hanem a jövőre nézve (a felmondás hatályba lépésétől) nem járnak tovább a szolgáltatások.
15.4. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket vagy termékeket átveszi. Az átvételtől számított 14 napon belül ha az e-mail beérkezik Eladó postafiókjába, vagy a papír alapú iratot a 14 napos határidőn belül adják postára, az elállási nyilatkozatot elfogadjuk.
15.5. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, két módon teheti azt meg:
a) elállási/felmondási mintanyomtatványt (ld. 15.7. pont) kitöltve, aláírva elküldi a postai címünkre (Megyeriné Rákóczi Dorina, 2310 Szigetszentmiklós, Nyírfa utca 4.), vagy
b) elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát küldje el az info.dodosapiens@gmail.com e-mail címre.
15.6. Ha a nyilatkozat a 15.4. pont szerinti határidőn belül beérkezik, de hiányosan, vagyis nem azonosítható be róla egyértelműen a megrendelés, megrendelő, illetve nem egyértelmű az elállási szándék, akkor Eladó felhívja Megrendelőt a nyilatkozat egyértelműsítésére, kiegészítésére. Ha a kiegészítésre a 14 napos határidőn túl kerül sor, de a felhívás alapján Megrendelő megfelelően kiegészíti az elállási nyilatkozatot, akkor az eredeti nyilatkozat beadásának időpontját tekinti Eladó irányadónak, és az elállási nyilatkozatot befogadja.
15.7. Elállás esetén javasoljuk az alábbi nyilatkozatot kitölteni:

Elállási nyilatkozat

www.dodosapiens.hu oldalról rendelt termék/szolgáltatás tárgyában

Címzett: Megyeriné Rákóczi Dorina, 2310 Szigetszentmiklós, Nyírfa utca 4.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés, vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében tekintetében:

Termék/Szolgáltatás megnevezése:

Termék átvétel időpontja (év, hónap, nap):

Szolgáltatás igénybe vétele esetén szerződéskötés időpontja (év, hónap, nap):

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt: (hely)…………………., (dátum)………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
……………………………………………………………………

15.8. A csomagot nem szükséges az eredeti csomagolásban visszaküldeni, mindössze annyi szükséges, hogy a csomagolás megfeleljen a csomagküldő/fuvarozó (Magyar Posta, Foxpost stb.) által a csomagolásra vonatkozó követelményeknek.

15.9. Elállás esetén a termék(ek) vételárát teljes egészében visszatérítjük (beleértve a termék árát és a fogyasztóhoz történő kiszállítás költségeit is), azonban a csomag visszaküldésének költsége a Vevőt terheli.

16. ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGHATÁSAI

16.1. Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (vagyis a megrendeléskor kifizetett vételárat, és a szállítási díjat). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
16.2. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy amíg Ön hitelt érdemlően nem igazolta, hogy azt visszaküldte: e kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
16.3. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
16.4. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
16.5. Nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ön utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ön személyére szabtak, valamint romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, továbbá a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében részletezett egyéb esetekben.

17. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

17.1. Kellékszavatosság

17.1.1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Hibás a teljesítés, ha a termék, szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

17.1.2. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
a) kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
b) ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását.
c) a Polgári Törvénykönyv 6:159. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szerződéstől is elállhat.

17.2.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó/Szolgáltató adott okot. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye (ez a szabály nem érinti a 15. pont szerinti elállási jog gyakorlását). Felhívjuk a figyelmet, hogy ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés esetén Ön kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

17.1.4. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Továbbá a teljesítést követő hat hónapon túl Önnek kell bizonyítania, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

17.1.5. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön Eladó/Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

17.1.6. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított két éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


17.2. Termékszavatosság

17.2.1. Az eladó felelősséget vállal arra, hogy a termék az átadás-átvétel pillanatában hibátlan állapotban van, rejtett hibája nincs.

17.2.2. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági/kellékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossággal élhet, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

17.2.3. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági/kellékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön
a) első körben kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
b) kellékszavatossági/termékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát Megyeriné Rákóczi Dorina költségére Ön nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

17.2.4. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

17.2.5. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági/kellékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

17.2.6. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági/kellékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

17.2.7. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági/kellékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

17.2.8. Szavatossági jogok sorrendje:

Hibás teljesítés esetén a Megrendelő első körben a termék javítására vagy cseréjére jogosult. Megrendelőnek a hibás terméket Eladó rendelkezésére kell bocsátania. Amennyiben a csere/javítás megvalósítása lehetetlen, vagy Eladó nem tesz eleget, ez esetben a Megrendelő élhet további szavatossági jogaival (elállás vagy árleszállítás).

17.2.9. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

17.3. Jótállás

A jótállás az eladó fokozott felelősségvállalása a hibás teljesítésért. A jótállás kedvező helyzetbe hozza a vásárlót: neki elég csak a hiba tényét bizonyítania, és az eladónak (a jótállásra kötelezettnek) kell bizonyítania, hogy a hiba nem állt fenn már a termék eladásakor is. Termékeink a kötelező jótállás körébe nem tartozó áruk, így nem vonatkozik rájuk a kötelező jótállás.

18. PANASZÜGYINTÉZÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Szolgáltató mindig törekszik arra,hogy megrendelőinek, vásárlóinak bármely panaszát békés, egyeztetés, megbeszélés útján úton rendezze. Ha Önnek bármilyen problémája, észrevétele, panasza merül fel a vásárlási folyamat során, vagy a megrendelés teljesítésével kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a nyilvános elérhetőségeink egyikén, hogy segíteni tudjunk a probléma megoldásában.

18.1. Szolgáltatónak küldött panasz

18.1.1. Megrendelő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: info.dodosapiens@gmail.com
18.1.2. A fogyasztó (Megrendelő) írásban (papír alapon vagy e-mailben) közölheti Szolgáltatóval a panaszát, amely a Szolgáltatónak, illetve az érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
18.1.3. Szóban, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Szolgáltató felkéri a panaszt tevő személyt, hogy panaszát postai úton papír alapon vagy elektronikus úton (e-mailben) írásban tegye meg.
18.1.4. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.
18.1.5. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató köteles Megrendelőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
18.16. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

18.2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

18.3. Bírósági eljárás

Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

18.9. Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet (ld. 18.1-18.5. pontokat). Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
18.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
18.11. Az együttműködési kötelezettség keretében fennáll Szolgáltatónak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”). Amennyiben Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

18.12. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
18.13. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
18.14. A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
g) a testület döntésére irányuló indítványt,
h) a fogyasztó aláírását.
18.15. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

18.16. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu/

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Telefonszám: 06-36-416-660/105 mellék
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010
Fax: 06-34-316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
Honlap: kem-bekeltetes.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-nograd.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
E-mail: skik@skik.hu
Honlap: www.skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-420-180
Fax: 06-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszám: 06-88-814-121
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: http://www.bekelteteszala.hu/

18.18. Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szigetszentmiklós, 2022.02.16.

Ez a weboldal sütiket használ. A törvények értelmében kérlek, engedélyezd a sütik használatát vagy zárd be az oldalt. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás